Privacy

Privacyverklaring Car Formula B.V.

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke
Car Formula B.V.
Langweide 1
6191 ES Beek
KVK-nummer: 14055636

Privacybeleid
Wij, als Car Formula B.V. zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Car Formula B.V. en door gebruik te maken van de diensten die Car Formula B.V. aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Car Formula B.V.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn jouw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geboortedatum en bestel- en betalingsgegevens.

Doeleinden en gronden van verwerking persoonsgegevens
Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van je te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden en gronden:
  • Verwerken van persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en informatie te verstrekken ter uitvoering van de overeenkomst;
  • Verwerken van persoonsgegevens van abonnees en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers teneinde de (financiële) administratie te voeren;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen;
  • Verwerken van (e-mail)adressen teneinde aan deze onze (elektronische) nieuwsbrieven te zenden;
  • Verwerken van personeelsgegevens teneinde de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Je gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Car Formula B.V. in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media
Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Car Formula B.V. je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. Alle gegevens worden opgeslagen die Car Formula B.V. middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld je NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte
Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor je gegevens reeds verzameld zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij je met je uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Car Formula B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dien je contact op te nemen met Car Formula B.V., dit kan via j.notermans@carformula.com.

Beveiliging
Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Car Formula B.V. beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Car Formula B.V heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Nieuwsbrief
Aan onze klanten bieden wij op regelmatige basis een nieuwsbrief aan. Hiermee informeren wij onze leden en niet leden over de actualiteiten. Je e-mailadres wordt enkel toegevoegd met expliciete toestemming van jou aan onze mailinglijst.

Wijziging privacyverklaring.
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen
Webshop categoriën

Populaire producten

Best bekeken

H7710911T
VOLUTION velg type X 8x19" Titan
€ 715,- € 565,-
H7710907B
VOLUTION velg type VII 8x19" Black diamond cut
€ 745,-
H7710911
VOLUTION velg type X 8x19" Bright silver
€ 715,- € 565,-
H7710207B
VOLUTION velg type VII 9x20" Black diamond cut
€ 794,99
H7710907
VOLUTION velg type VII 8x19" Bright silver diamond cut
€ 725,- € 565,-
FFRC2085401266
ABT FR mystic black 8,5x20 , 5x112
€ 843,95
FDR1985501257MB
ABT DR mystic black 8,5x19
€ 660,93
FDR2090401266MB
ABT DR mystic black 9,0x20
€ 843,95
FDR2090351266
ABT DR gunmetal 9,0x20
€ 843,95
FERC2090401266GM
ABT ER-C gunmetal 9,0x20 , 5x112
€ 843,95